'Organisaties die werk maken van de gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van hun medewerkers, plukken daar vaak direct de vruchten van. Het zorgt voor meer werkplezier, minder ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit. Daarnaast groeit de organisatie makkelijk(er) mee met de economische en technologische ontwikkelingen'.

Onze werkwijze

1 Intake: we bespreken de huidige situatie binnen uw organisatie, en wat uw wensen en doelen zijn.

2 We geven u een indicatie van de investering van het project.

3 Een inspirerende workshop of kick-off op locatie voor de medewerkers waarin de werkwijze van het traject helder wordt uitgelegd (optioneel).

4 Onderzoek: we scannen de duurzame inzetbaarheid binnen uw organisatie, nemen interviews af en voeren testen uit onder uw werknemers. Eventueel kunnen we dit aanvullen met health-checks op locatie.

5 Advies (inclusief implementatieplan): we bespreken onze onderzoeksresultaten, adviseren u over het traject, en informeren u over de implementatie.

6 Implementatie: we voeren het traject uit met als doel de duurzame inzetbaarheid binnen uw organisatie te optimaliseren.


Gratis intake


De intake is gratis: We gaan met elkaar in gesprek over de vitaliteit van uw organisatie en gaan in op de behoeften en vraagstukken wat betreft een gezonde werkvloer met flexibel inzetbare medewerkers.

Daarnaast kunnen we verschillende scans aanbieden. Een scan kan je zien als een thermometer waarmee je een helder beeld krijgt van hoe vitaal jouw organisatie op dit moment is. Daarnaast geeft de scan inzicht in de toekomst en geeft het een antwoord op vragen als: Hoeveel stijgen onze verzuimkosten als wij niets doen? Wat gebeurt er als wij wel zouden investeren in de vitaliteit van de medewerkers? Hoe hoog zijn onze productieverliezen (door vergrijzing) binnen onze organisatie?

Aanvraag gratis intake