Sluit je aan bij de grootste vitaliteitscommunity

voor werkend Breda


"Wij ontzorgen uw bedrijf met een variatie aan diensten vooreen toekomstbestendige en wendbare organisatie metflexibel inzetbare medewerkers"

Inzicht

"Wendbaarheid, innovatie- en daadkracht vormen kerncompetenties voortoekomstbestendige en impactvol opererende organisaties. Een vitale organisatie staat op drie pijlers: de klant, het proces en de medewerkers. Een vitale organisatie is optimaal georganiseerd op het snijvlak van deze drie pijlers. Je kunt geen van deze drie verwaarlozen,want dan verliest de organisatie zijn vitaliteit. Voor een toekomstbestendige en wendbare organisatie zijn flexibel inzetbare medewerkers noodzakelijk, die zelf werken aan hun eigen ontwikkeling"

Onze belofte

Vitaal Breda bestaat uit een netwerk van meer dan 50 professionals, die geloven in vitaleorganisaties met meer energieke en meer productieve medewerkers, die betere prestatiesleveren en duurzaam inzetbaar zijn. We zijn in staat om zo gericht maatwerk te leveren voorelk bedrijf met zijn of haar uitdagingen op korte en lange termijn.
Onze belofte: "Vitaal Breda zorgt voor meer vitaliteit en energie bij medewerkers door eenduurzame en strategische aanpak van vitaliteit waarbij we de resultaten van vitaliteit meetbaar maken"

Onze aanpak

We gaan met elkaar in gesprek over de vitaliteit van uw organisatie en gaan in op de behoeften en vraagstukken wat betreft een gezonde werkvloer met flexibel inzetbare medewerkers. Dit doen we met op maat samengestelde individuele of team vitaliteitsprogramma's. We spelen in op de behoefte op basis van onze kennis en ervaring en geven een gedegen advies na een uitgebreide intake. Dit kan een eerste werksessie zijn om vitaliteitbespreekbaar te maken of we halen met een scan de behoeften in de organisatie op en zetten deze om in duurzame programma's.

SLUIT JE AAN MET EEN ONE-STOP SHOP VITALITY LIDMAATSCHAP

Voordelen van het lidmaatschap

Vitaal Breda is sparringpartner voor het opzetten en of uitvoeren van uw vitaliteitsbeleid.
Toekomstbestendig met uw bedrijf aan de slag kunt gaan met vitaliteit als strategisch instrument voor duurzameinzetbaarheid en een gezonde werkvloer met flexibelinzetbare medewerkers
Aandacht voor de gezondheid van werknemers levert alsnel een verhoging van 5 procent in productiviteit op. Het laat bovendien een daling van 15 procent zien van kort enlang verzuim. Elke euro die een werkgever besteedt aan de gezonde leefstijl van een medewerker levert drie euro aankostenbesparing op de ziekteverzuimkosten, om nog maar niet te spreken over de voordelen van het individu.
Een bijdrage leveren aan de ambitie van Vitaal Breda: ‘In2025 is Breda de vitaalste gemeente van Nederland’
Met gelijkgestemden in een netwerk bijeenkomen op diverse inspirerende bijeenkomsten
Toegang tot het netwerk en de programma’s van experts op het gebied van duurzame inzetbaarheid, vitaliteit en gezondheid
Gratis of tegen gereduceerd tarief deelname aan events, programma’s en activiteiten
Korting op deelname aan producten en dienstenaangeboden door partners van Vitaal Breda
Publiciteit & zichtbaarheid: Verbindt uw bedrijf aan onzeambitie en maak gebruik van logo’s en activiteiten binnenuw eigen organisatie en daarbuiten.
Mogelijkheid tot deelname aan verkiezing “Vitaalstebedrijf van Breda”. Hierbij krijgt u inzicht via een scan overde stand van zaken wat betreft de vitaliteit van uworganisatie.
Programma's

Voor medewerkers

VITALITYWORKSHOPS (diverse gedurende het gehele jaar voor medewerkers)
Workshop programma met inspirerende gastsprekers en activiteiten voor medewerkers uit hetbedrijfsleven. Deze activiteiten zijn toegankelijk voor alle medewerkers en worden voor leden vanhet netwerk tegen korting aangeboden.

Voor HR managers en directie

VITALITYINSPIRE (4x per jaar voor nieuwe en aankomende leden)
Een inspiratiebijeenkomst nieuwe en aankomende leden van het netwerk vitale bedrijven. Wat levert het op? Wat speelt er binnen je organisatie en waarmee wil je morgen aan de slag?
VITALITYCONSULTING (2x per jaar)
Vitaal Breda is sparring-partner en brengt als lokale vitaliteitsmakelaar vraag en aanbod bijelkaar. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het netwerk van vitale aanbieders uit Breda en omgeving.Maatwerk vitaliteit en duurzame inzetbaarheid voor het bedrijf waar fitte en vitale medewerkerscentraal staan.
VITALITYMASTERCLASSES (4x per jaar)
Gastcolleges o.l.v. professionals aan de hand van een bepaald thema rondom vitaliteit enduurzame inzetbaarheid
VITALITYEVENTS (2-4x per jaar)
Samen met het netwerk vitale aanbieders worden er gedurende het jaar diverse evenementengehouden. Van inspirerende bijeenkomsten bij andere vitale bedrijven tot een symposium waarvitaliteit en gezondheid voorop staat.

Prijzen lidmaatschap

ZZP-ers en organisaties tot 10 medewerkers  

Bedrijven 11 - 50 medewerkers

Bedrijven 51-100 medewerkers

Bedrijven 101 medewerkers of meer