Samenwerken aan gezonde en vitale wijken

De uitdagingen op het gebied van gezondheid in de gemeente Breda of wijk zijn groot en vaak complex. Het terugdringen van sociaal-economische gezondheidsverschillen lukt bijvoorbeeld niet alleen vanuit de publieke gezondheid. Zo zijn in achterstandswijken vaak ook problemen rondom zorg, wonen, werk, schulden, leren, integreren en veiligheid, die allemaal impact hebben op gezondheid. Vaak zijn meerdere partijen actief voor dezelfde problemen of doelgroepen. Daarnaast staan inwoners en het netwerk steeds meer centraal

Vitaal Breda wil
Meer inwoners Breda aantoonbaar minder laten zitten, meer te bewegen en vaker te laten sporten en daardoor fitter zijn. Tegenwoordig kan dit door het inzetten van technieken zoals een digitale beweegmonitor, apps en andere applicaties. Door inzicht te hebben in bv je beweeg- en slaapgedrag en de verbinding met innerlijke motivatie (zelfwaardering) ontstaat nieuw gedrag (gezond gedrag/ meer bewegen) en is duurzaam aan te leren.

Veel gedrag is gewoontegedrag en minder bewust dan we denken. Meer voorlichting over gezond leven is nuttig, zeker bij kennisachterstand, maar lang niet altijd de oplossing. Plezier, aansluiten bij wat mensen in beweging zet en ingrepen in de omgeving die de gezonde keuze gemakkelijk en aantrekkelijk maken hebben vaak een groter bereik en zijn minder kosten intensief. Veel van de interventies op gezond leven zijn wel effectief, maar bereiken te weinig mensen of zijn te kosten intensief om regulier in te zetten. De uitdaging is om met een minimum aan middelen een zo groot mogelijk publiek bereiken. Door samen te werken aan een hoger gelegen doel; een stad vitaal en gezond maken, bereik je meer en heb je meer invloed om duurzame gedragsverandering te vergroten, te versterken en te vermeerderen.

Vitaal Breda introduceert het project BredaTelt
De interventie is gericht op alle wijken in Breda. We bouwen aan een community, waar inwoners elkaar zowel digitaal als fysiek kunnen ontmoeten. Focus op het inspireren van gezond gedrag met aandacht voor voeding, bewegen en mentale flexibiliteit.

De interventie is gericht op alle inwoners in de verschillende wijken van Breda. Een platform per wijk, waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten, elkaar kunnen inspireren, ervaringen kunnen delen, afspraken met elkaar kunnen maken (bv beweegmaatje gezocht) evenementen kunnen organiseren, e-learning programma’s kunnen volgen over de onderwerpen gericht op meer bewegen, gezonder eten, beter slapen en mentale flexibiliteit. In samenwerking met aanbieders uit de wijk evenementen en programma’s opzetten, waar inwoners uit de wijk invloed op hebben en mede bepalen wat dit aanbod kan zijn voor hun wijk. Denk hierbij ook concreet aan het afnemen van digitale enquetes voor de wijk.

Bovenstaand programma is verder uitgewerkt binnen het project BredaTelt