Gezonde werkvloer

Vitale werknemers zijn energiek, goed inzetbaar en over het algemeen minder ziek. Gunstig voor werkgever én werknemer. Het loont om te investeren in de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van mensen, zowel fysiek, psychisch als emotioneel. Deze investering is belangrijk vandaag de dag; we zitten teveel, hebben stress en hebben steeds vaker te kampen met overgewicht. Hoe hoog staat vitaliteit op de agenda in uw organisatie? Vitaal Breda heeft diverse programma's om morgen al aan de slag te gaan.

Vitaliteitsscan

Bedrijven die investeren in gezondheid en duurzame inzetbaarheid ervaren niet alleen minder verzuim, maar ook meer werkplezier, tevreden kalnten en betere dienstverlening. Hoe duurzaam gaat u met uw medewerkers om? De scan geeft u inzicht in de vitaliteit van uw organisatie en in mogelijke verbeterpunten.

HetBedrijfTelt

We bevorderen de eigen regie van medewerkers op de thema’s langdurig zitten, sport & bewegen, voeding, stress en nachtrust. Om een beter inzicht te krijgen in het eigen gedrag, maken wij gebruik van van activity trackers/ wearablesWerk aan vitaliteit

Hoe ga je van start binnen je organisatie als het gaat om vitaliteit en een gezonde werkvloer. Samen met een expert van Vitaal Breda gaan we aan de slag om richting te geven aan jouw vitale organisatie en hier concreet invulling aan te geven. Welke aanpak past het beste bij jouw organisatie?

Behoefteonderzoek

Wat heb je als organisatie al aan vitaliteit voor je medewerkers? Wat zijn de behoeften van de medewerkers? Hoe kun je iedereen hierbij betrekken? Welke programmering past het beste bij je organisatie? Behoefte onderzoek binnen de organisatie rondom vitaliteit en gezondheid

Bedrijfskantine

Investeren in je medewerkers is ook investeren in een gezonde bedrijfskantine. Samen met een expert op het gebied van voeding gaan we aan de slag met een bedrijfskantine analyse en komen met een voorstel voor aanpassingen of een geheel nieuw foodconcept.

Werkplekcheck

Het integraal werkplekonderzoek is gericht op het voorkomen of verhelpen van gezondheidsklachten. Een gericht advies voor het optimaliseren van de werksituatie. Direct een positieve bijdrage aan de productiviteit en tevredenheid van uw werknemers.

PIO

Een preventief inzetbaarheid onderzoek. Een vernieuwende aanpak die gebruik maakt van een disruptief biomedisch meetsysteem gekoppeld aan inzetbaarheidsexperts. Het heeft een bewezen meerwaarde en impact op de inzetbaarheid binnen organisaties.

Dialoog vitaliteit

Als organisatie en of team gaan we met elkaar in gesprek. Dit doen we met handige tools en gamification om het gesprek over vitaliteit nog interactiver, inspirerender en concreter te maken om zo een basis te leggen voor een vitale organisatie