Sportscholen dicht? Niet in Breda

Stichting Vitaal Breda en haar nieuwe partner Your Mobile Gym hebben de handen ineen geslagen en gaan de sportscholen in Breda helpen. In tegenstelling tot kappers en de horeca moeten sportscholen de deuren vooralsnog tot 1 september dichthouden in verband met het coronavirus. Het uitblijven van positiever nieuws komt hard aan bij de fitnessbranche.

Lees meer

Update Coronavirus


Geachte relatie,

Met het oog op de verspreiding van het coronavirus heeft het bestuur van Vitaal Breda ism partners besloten om alle activiteiten t/m 6 april uit te stellen.

Inmiddels is officieel een virusuitbraak in Nederland vastgesteld door het RIVM en dreigt er een verdere verspreiding. Uiteraard heeft de gezondheid van onze klanten, partners en bezoekers van evenementen onze hoogste prioriteit. Daarom zien wij geen andere mogelijkheid dan dit uitstel. We pakken bij Vitaal Breda onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en volgen de adviezen van de overheid op. We laten al onze workshops en bijeenkomsten tot 1 april vervallen. Wij volgen de richtlijnen van het RIVM en doen er alles aan om verspreiding van het coronavirus te voorkomen We werken, waar dat kan, zoveel mogelijk thuis of spreiden de werktijden. We zorgen daarbij voor een zo goed mogelijke bereikbaarheid en ondersteuning van onze partners en klanten.

De komende periode vervallen onderstaande bijeenkomsten en worden uitgesteld naar een nader te bepalen datum tot er meer duidelijkheid is.

14 maart         Workshop voeding
17 maart         Bijeenkomst (zorg)professionals BredaTelt
18 maart         Sociale Sportschool
23 maart         Bijeenkomst SchorsmolenTelt
28 maart         Gezondheidstest
1 april              Sociale Sportschool

We houden iedereen via de site en andere communicatiekanalen zo goed mogelijk op de hoogte.

Met vitale groet,

Bestuur

Stichting Vitaal Breda

Lees meer

Marcel Balm aanwezig op bijeenkomst netwerk vitale aanbieders

Op woensdag 12 februari is er weer een netwerkbijeenkomst voor het netwerk vitale aanbieders Breda. Tijdens deze bijeenkomst gaan we in op het onderwerp gedragsverandering. We hebben hiervoor Marcel Balm uitgenodigd om als expert hier dieper op in te gaan. "Marcel Balm heeft een achtergrond als oefentherapeut (paramedisch beroep) en bewegingswetenschapper. In 2000 verscheen zijn boek "Gezond bewegen kun je leren" met een gedragsmodel dat bekend staat als het gedragsmodel Balm.

Zie b.v.

https://www.toolshero.nl/verandermanagement/gedragsverandering-model-balm/

Het model Balm helpt om individuen te begeleiden bij een gedragsverandering. De afgelopen jaren heeft hij samen met zijn zoon Rutger Balm vanuit de gedragspsychologie gewerkt aan een ander model en bijpassende methodiek. Die methodiek stimuleert de ontwikkeling van zelfmanagement. Dat helpt mensen veranderingen te realiseren in hun eigen leven. Op 12 februari bespreekt Marcel Balm met u de gebruiksmogelijkheden van de modellen en de methodiek.

Hij attendeert u ook op andere nuttige modellen en methodieken voor gedragsverandering."

Wil je meer weten over het netwerk vitale aanbieders, stuur dan een mail naar info@vitaalbreda.com

Lees meer

Positieve Gezondheid als meettype in het vitaliteitsplatform Vitaal Breda

Ga aan de slag met Positieve Gezondheid in de zes dimensies en breng in kaart hoe jij jouw gezondheid ervaart. Per slot van rekening is ziek zijn meer dan het medische deel. Wat is voor jou belangrijk in het leven? Want precies dat maakt jou sterk! Tijdens de test beantwoord je in totaal 42 vragen over verschillende onderwerpen. Na afloop krijg je een overzicht van je persoonlijke score welke gemakkelijk in het vitaliteitsplatform te plaatsen is.

Lees meer

Medmij label

MedMij is dé Nederlandse standaard voor het veilig uitwisselen van gezondheidsgegevens tussen jou en zorgprofessionals. Deze uitwisseling vindt plaats via een PGO, een persoonlijke gezondheidsomgeving. Met een PGO kan je jouw gezondheidsgegevens op één plek inzien, beheren en delen. Zo worden veranderingen in je gezondheid beter zichtbaar en de gevolgen van bepaalde (be)handelingen duidelijker. Dat geeft rust en regie

Lees meer