Positieve Gezondheid als meettype in het vitaliteitsplatform Vitaal Breda

Ga aan de slag met Positieve Gezondheid in de zes dimensies en breng in kaart hoe jij jouw gezondheid ervaart. Per slot van rekening is ziek zijn meer dan het medische deel. Wat is voor jou belangrijk in het leven? Want precies dat maakt jou sterk! Tijdens de test beantwoord je in totaal 42 vragen over verschillende onderwerpen. Na afloop krijg je een overzicht van je persoonlijke score welke gemakkelijk in het vitaliteitsplatform te plaatsen is.

Lees meer

Medmij label

MedMij is dé Nederlandse standaard voor het veilig uitwisselen van gezondheidsgegevens tussen jou en zorgprofessionals. Deze uitwisseling vindt plaats via een PGO, een persoonlijke gezondheidsomgeving. Met een PGO kan je jouw gezondheidsgegevens op één plek inzien, beheren en delen. Zo worden veranderingen in je gezondheid beter zichtbaar en de gevolgen van bepaalde (be)handelingen duidelijker. Dat geeft rust en regie

Lees meer

Van pilot naar wetenschappelijk onderbouwd programma

Afgelopen jaar heeft Vitaal Breda met Beweego en diverse partners de pilot gedraaid BelcrumTelt. Wat begon als een idee om diverse leefstijlprogramma's zoals het COOL project naast elkaar te leggen met andere initiatieven in de stad Breda, is nu een wetenschappelijk onderbouwd programma wat werkt. Mensen zijn door deelname vitaler en gezonder gaan leven en het programma draagt bij aan een positieve mindset.

Lees meer

Ook Optisport kiest voor een Vitaal Breda

Optisport de marktleider op het gebied van exploitatie in sport & leisure gaat de samenwerking aan met Stichting Vitaal Breda. Samenwerken aan projecten op het gebied van vitaliteit en gezondheid voor het bedrijfsleven en inwoners van Breda

Lees meer

Bureau Laater sluit aan met de vitaliteitsregeling

Nederland vergrijst. Veel werkgevers zien dit ook binnen hun werknemerspopulatie. Maar een gezond bedrijf kent een evenwichtige opbouw van jonge, middelbare en oudere werknemers. Hoe kunt u hier nu voor zorgen?

Tegelijk schuift ook de pensioenleeftijd steeds verder op. Waar ‘vroeger’ door VUT- en prépensioen 60 jaar heel gebruikelijk was, zien werknemers de pensioenleeftijd nu snel opschuiven van 65 jaar naar 67 en 68 jaar. Voor de werkgever een uitdaging om deze ouder wordende werknemer gemotiveerd inzetbaar te houden.

De Vitaliteitsregeling is juist bedoeld voor deze situaties. Om zowel werkgever en werknemer blijvend vitaal te houden.

Lees meer