Bureau Laater sluit aan met de vitaliteitsregeling

Werkgever en werknemer blijvend vitaal

Nederland vergrijst. Veel werkgevers zien dit ook binnen hun werknemerspopulatie. Maar een gezond bedrijf kent een evenwichtige opbouw van jonge, middelbare en oudere werknemers. Hoe kunt u hier nu voor zorgen?

Tegelijk schuift ook de pensioenleeftijd steeds verder op. Waar ‘vroeger’ door VUT- en prépensioen 60 jaar heel gebruikelijk was, zien werknemers de pensioenleeftijd nu snel opschuiven van 65 jaar naar 67 en 68 jaar. Voor de werkgever een uitdaging om deze ouder wordende werknemer gemotiveerd inzetbaar te houden.

De Vitaliteitsregeling is juist bedoeld voor deze situaties. Om zowel werkgever en werknemer blijvend vitaal te houden.

Oudere werknemers hebben vaak unieke kwaliteiten. Waardevolle kennis en ervaring waar ze trots op zijn. En die ze kunnen overdragen aan hun jongere collega’s. Dat lukt alleen met gezonde gemotiveerde werknemers. Aan u de taak om hen te stimuleren!

Om oudere werknemers gemotiveerd aan de gang te houden, maar ook om budget vrij te maken voor het aannemen van jonge werknemers, ontwikkelde Laater de vitaliteitsregeling. Kort gezegd komt het er op neer dat uw oudere werknemer minder gaat werken. Door een gedeeltelijke compensatie van uw kant en door slim gebruik te maken van de mogelijkheden die de meeste pensioenregelingen bieden, hoeft het uw werknemer uiteindelijk niet veel te kosten. En de besparing(!) die het u als werkgever oplevert, gebruikt u voor het aannemen van een jonge werknemer.

Het mes snijdt aan twee kanten: uw oudere werknemer heeft meer vrije tijd, kan het werk beter aan, de productiviteit kan verbeteren en het zieketeverzuim omlaag. Daardoor werkt de oudere medewerker met veel meer plezier. En u als werkgever creëert een toekomstbestendig werknemersbestand waarbij de nieuwe jongere werknemer wordt ingewerkt door de oudere ervaren collega.

Voordelen voor de werkgever

  • Kennis en ervaring blijft behouden
  • Betere belastbaarheid van de werknemer, minder ziekteverzuim, hogere productiviteit
  • Besparing op de loonkosten
  • Ruimte voor nieuwe jongere werknemers
  • Vitaliteit voor de organisatie

Voordelen voor de werknemer

  • Betere verhouding werk en privé
  • Méér vrije tijd met een beperkt loonoffer
  • Behoud volledige pensioenopbouw
  • Betere belastbaarheid, minder ziekteverzuim, behoud sociale werkomgeving

Partner van Vitaal Breda
We zijn blij met bureau Laater als partner, want waar zij voor staan met al hun modellen en de Vitaliteitsregeling zal de overgang van werk naar pensioen ook veel geleidelijker en dus plezieriger verlopen voor de werknemer. Ook dat is duurzame inzetbaarheid en levert dus een bijdrage aan onze ambitie om de stad Breda de vitaalste stad van Nederland te maken.

Meer info over Laater: www.laater.nl