Medmij label

Als jij en jouw behandelaar goed geïnformeerd zijn, kun je samen tot de best passende zorg komen.

Alle organisaties die aantoonbaar aan MedMij voldoen, mogen het MedMij-label gebruiken. Je komt het label tegen op apps, websites of een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Ook zie je het label bij zorgaanbieders of andere gezondheidsprofessionals. Dan weet je dat jouw gezondheidsgegevens daar veilig en betrouwbaar uitgewisseld kunnen worden en dat daarbij voldaan wordt aan de hoge eisen van MedMij.

Het MedMij Afsprakenstelsel draagt eraan bij dat persoonsgebonden, gevoelige en vertrouwelijke gezondheidsgegevens op een veilige en gebruiksvriendelijke wijze uitgewisseld kunnen worden tussen persoonlijke gezondheidsomgevingen en zorgaanbieders. De uitwisseling gaat in twee richtingen; personen kunnen data verzamelen én gegevens delen.

Samenwerking Vitaal Breda en Selfcare

De persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) Selfcare koppelt met verschillende leveranciers van leefstijl- en gezondheidsapparaten. De meetgegevens van deze apparaten, sensoren en applicaties integreert Selfcare op één onafhankelijk platform, een PGO. Dit unieke, dynamische dashboard werkt onafhankelijk van alle leveranciers en vormt zodoende een betrouwbare basis om al jouw geregistreerde gegevens zelf goed te kunnen monitoren en zelf meer regie te houden.Je meetgegevens blijven bewaard
De wereld van apparaten en applicaties verandert snel. Een groot voordeel van het Selfcare platform is dat meetgegevens altijd bewaard blijven wanneer je stopt met een bepaald apparaat of applicatie. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als je ontevreden bent over een fabrikant, als er juist een nieuw apparaat is uitgekomen en je wilt deze gaan gebruiken, als je het niet eens bent met de privacy regels van een fabrikant of als een fabrikant failliet gaat. Selfcare bewaart je gegevens, je koppelt een ander apparaat en kunt zonder onderbrekingen verder met het in kaart brengen van je gezondheid en leefstijl.

Medische data en lifestyle op één platform
Een tweede voordeel van het Selfcare platform is de integratie van medische data en lifestyle gegevens op een enkel veilig en vertrouwd platform. Fabrikanten richten zich vaak op medische data of juist op leefstijl. De online gezondheidsomgeving Selfcare integreert al deze metingen. De gebruiker heeft de regie op dit platform door te kiezen welke metingen hij doet en Selfcare speelt hierin een ondersteunende rol.

Selfcare analyseert trends en verbanden
Een uniek voordeel dat ontstaat door de brede opzet van de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) is dat Selfcare in staat is om trends en verbanden tussen lifestyle en medische parameters te leggen. Dit leidt tot unieke nieuwe inzichten en een holistische kijk op jouw gezondheid en gedrag.

Koppeling met de huisarts
Tenslotte is het via het Selfcare platform mogelijk om desgewenst een koppeling kunnen maken met de huisarts om de gegevens van je gezondheid op een veilige manier door te sturen. Tenslotte wil jij (of jouw arts!) natuurlijk juist op de momenten dat het minder goed gaat met jouw gezondheid gebruik kunnen maken van de data die je hebt verzameld.

✓ De PGO Selfcare voldoet aan de MedMij standaarden.