Positieve Gezondheid als meettype in het vitaliteitsplatform Vitaal Breda

Ga aan de slag met Positieve Gezondheid in de zes dimensies en breng in kaart hoe jij jouw gezondheid ervaart. Per slot van rekening is ziek zijn meer dan het medische deel. Wat is voor jou belangrijk in het leven? Want precies dat maakt jou sterk! Tijdens de test beantwoord je in totaal 42 vragen over verschillende onderwerpen. Na afloop krijg je een overzicht van je persoonlijke score welke gemakkelijk in het vitaliteitsplatform van Vitaal Breda is terug te vinden

Positieve Gezondheid is de uitwerking in 6 dimensies van de nieuwe definitie van gezondheid. In dit concept wordt gezondheid niet meer gezien als de af- of aanwezigheid van ziekte. Deze bredere benadering stimuleert het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én natuurlijk om zoveel mogelijk eigen regie te voeren.

Dankzij de tools van het Institute for Positieve Health (iPH) kan men verder kijken dan de klachten en gezondheidsproblemen rondom een aandoening. Deze bredere kijk op gezondheid maakt het mogelijk om mensen niet gelijk te stellen aan hun diagnose. Daarom ligt het accent bij Positieve Gezondheid niet op ziekte, maar op de mensen zelf. Focus op hun veerkracht en wat hun leven betekenisvol maakt.

Aan de slag met Positieve Gezondheid voor je organisatie en medewerkers, neem dan contact met ons op via: vitaalbreda.com/page-2021181/netwerk

Meer informatie over Positieve Gezondheid

www.youtube.com/watch?v=kmteH_b3vVk&feature=emb_logo