Marcel Balm aanwezig op bijeenkomst netwerk vitale aanbieders

Op woensdag 12 februari is er weer een netwerkbijeenkomst voor het netwerk vitale aanbieders Breda. Tijdens deze bijeenkomst gaan we in op het onderwerp gedragsverandering. We hebben hiervoor Marcel Balm uitgenodigd om als expert hier dieper op in te gaan. "Marcel Balm heeft een achtergrond als oefentherapeut (paramedisch beroep) en bewegingswetenschapper. In 2000 verscheen zijn boek "Gezond bewegen kun je leren" met een gedragsmodel dat bekend staat als het gedragsmodel Balm.

Zie b.v.

https://www.toolshero.nl/verandermanagement/gedragsverandering-model-balm/

Het model Balm helpt om individuen te begeleiden bij een gedragsverandering. De afgelopen jaren heeft hij samen met zijn zoon Rutger Balm vanuit de gedragspsychologie gewerkt aan een ander model en bijpassende methodiek. Die methodiek stimuleert de ontwikkeling van zelfmanagement. Dat helpt mensen veranderingen te realiseren in hun eigen leven. Op 12 februari bespreekt Marcel Balm met u de gebruiksmogelijkheden van de modellen en de methodiek.

Hij attendeert u ook op andere nuttige modellen en methodieken voor gedragsverandering."

Wil je meer weten over het netwerk vitale aanbieders, stuur dan een mail naar info@vitaalbreda.com