Update Coronavirus


Geachte relatie,

Met het oog op de verspreiding van het coronavirus heeft het bestuur van Vitaal Breda ism partners besloten om alle activiteiten t/m 6 april uit te stellen.

Inmiddels is officieel een virusuitbraak in Nederland vastgesteld door het RIVM en dreigt er een verdere verspreiding. Uiteraard heeft de gezondheid van onze klanten, partners en bezoekers van evenementen onze hoogste prioriteit. Daarom zien wij geen andere mogelijkheid dan dit uitstel. We pakken bij Vitaal Breda onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en volgen de adviezen van de overheid op. We laten al onze workshops en bijeenkomsten tot 1 april vervallen. Wij volgen de richtlijnen van het RIVM en doen er alles aan om verspreiding van het coronavirus te voorkomen We werken, waar dat kan, zoveel mogelijk thuis of spreiden de werktijden. We zorgen daarbij voor een zo goed mogelijke bereikbaarheid en ondersteuning van onze partners en klanten.

De komende periode vervallen onderstaande bijeenkomsten en worden uitgesteld naar een nader te bepalen datum tot er meer duidelijkheid is.

14 maart         Workshop voeding
17 maart         Bijeenkomst (zorg)professionals BredaTelt
18 maart         Sociale Sportschool
23 maart         Bijeenkomst SchorsmolenTelt
28 maart         Gezondheidstest
1 april              Sociale Sportschool

We houden iedereen via de site en andere communicatiekanalen zo goed mogelijk op de hoogte.

Met vitale groet,

Bestuur

Stichting Vitaal Breda