Netwerk voor bedrijven

Een aantal keer per jaar organiseren we bijeenkomsten voor directie, MT of HR van het bedrijfsleven in Breda. Thema is gericht op 'Een gezonde werkvloer'. Doel is om het bedrijfsleven te inspireren en hiermee aan de slag te gaan. Middels bijeenkomsten, netwerksessies nemen we verschillende thema's onder de loep, komen we met goede voorbeelden en willen we samen met het netwerk van aanbieders concreet aan de slag.

Netwerk voor vitale aanbieders

Een aantal keer per jaar organiseren we bijeenkomsten voor vitale aanbieders. Alle organisaties, professionals welke iets in Breda doen om mensen vitaler en gezonder te maken kunnen hierbij aansluiten. Doel is om samen te werken om Breda de vitaalste stad van Nederland te maken. Zowel fysiek als digitaal gaan we ontmoetingsmomenten creeren en gaan we producten en diensten aanbieden aan het bedrijfsleven. Zo werken we samen op een leuke manier aan vitaliteit!