Doelen en speerpunten

Vitaal Breda heeft een aantal doelen vastgesteld. Door een goed uitgevoerd beleid en een succesvolle uitrol in tijd en geld, verwachten we via het nastreven van deze doelen, onze visie te kunnen verwezenlijken.

Doelen:

1 Iedere Bredanaar begrijpt dat zij zelf invloed heeft op eigen vitaliteit, gezondheid, toekomst en energieniveau
2 Iedere Bredanaar kan deelnemen aan gerichte interventies en in haalbare stappen zijn/ haar vitaliteit en gezondheid versterken, vergroten of te vermeerderen
3 Voor iedere generatie is er een interventie die past bij de kernwaarden van die desbestreffende doelgroep, waarbij data, innovatie en gedragsverandering centraal staat.
4 Bedrijven, aanbieders en inwoners verbinden met elkaar en koppelen aan het social return model, waarbij invulling wordt gegeven aan nieuwe interventies en of inititieven voor de stad.

Speerpunten

We hebben de volgende vier speerpunten gedefinieerd, welke we willen gaan nastreven;

1 Inspireren
2 Aanbieden van gerichte interventies en werkbare tools
3 Organiseren van evenementen
4 Vitaliteitsmodel

Inspireren

Bij deze activiteiten gaat het om het inspireren, verbinden en activeren van inwoners, professionals en organisaties om de visie van Vitaal Breda te delen te leren kennen, te begrijpen en eventueel te participeren. 

Interventies

Bij het aanbieden van gerichte interventies gaat het om het aanbieden van een programma, gericht op een doelgroep/ generatie en het zichtbaar maken van het gewenste resultaat

Evenementen

Bij het organiseren van evenementen gaat het om het gerichte bijeenkomsten, welke regelmatig of 1x per jaar worden georganiseerd.
Natuurlijk gericht op gezondheid en vitaliteit

Vitaliteitsmodel

Basis van alle producten en diensten van Vitaal Breda zijn gelieerd aan een Vitaliteitsmodel naar de stad. Een gedeelte van iedere investering vloeit terug naar de stad