Vitaal Breda in een Nutshell

Veel gedrag is gewoontegedrag en minder bewust dan we denken. Meer voorlichting over gezond leven is nuttig, zeker bij kennisachterstand, maar lang niet altijd de oplossing. Plezier, aansluiten bij wat mensen in beweging zet en aanpassingen in de omgeving, die de gezonde keuze gemakkelijk en aantrekkelijk maken, hebben vaak een groter bereik en zijn minder kostenintensief. Veel van de interventies op gezond leven zijn wel effectief, maar bereiken te weinig mensen of zijn te kostenintensief om regulier in te zetten. We willen daarom vooral interventies ontwikkelen die mensen net dat duwtje in de goede richting kunnen geven -zogenaamde nudges- en belemmeringen wegnemen. De interventies grijpen direct aan op het gedrag van mensen. De uitdaging is om met een minimum aan middelen een zo groot mogelijk publiek bereiken.

Download hieronder Vitaal Breda in een Nutshell. Meer weten? info@vitaalbreda.com