Over het netwerk

Samen werken aan een vitale en gezonde stad, dat is de missie van Vitaal Breda. Alle partners en projecten delen dezelfde visie en ambitie. Een samenwerkingsverband en netwerk van zelfstandige professionals, ondernemers en andere organisaties die een vitaal Breda met gezonde inwoners en werknemers willen. Een bundeling van individuen, ieder met zijn of haar eigen specialisme. Wat ons bindt? Met veel passie en plezier mensen helpen vitaler te leven. Het netwerk stimuleert en faciliteert initiatieven waarin mensen werken aan gezondheid door verandering in gedrag, omgeving, beleid, regels en afspraken. Door samen te zoeken naar manieren die de zelfregie bij bewoners vergroten, wil het netwerk de vitaliteit van mensen verhogen.

Partners in de stad

Het is in het belang van Breda dat we de krachten bundelen en deze inzetten op een grotere vitaliteit van mensen. Vanuit ieders bestaande focus, professionaliteit en inbreng. Het streven is om inwoners vitaler en gezonder en uiteindelijk zelfredzamer te maken. Wij kunnen als Vitaal Breda, samen met het bedrijfsleven en aanbieders uit de stad de Bredanaars helpen richting dit doel. Om het bedrijfsleven te motiveren willen we graag met werkgevers uit Breda aan de slag om zich als partner te binden en zelf aan de slag te gaan met de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers.

Doe mee en sluit je aan bij het vitaliteitsnetwerk van Breda

Ik wil meer weten over het netwerk