TrendsVitale medewerkers maken vitale bedrijven

Je kunt een bedrijf niet laten groeien, je kan alleen mensen laten groeien die bedrijven doen groeien. Een gezond bedrijf heeft gezonde medewerkers nodig. Een groeiend bedrijf heeft groeiende medewerkers nodig. Een duurzaam productief bedrijf heeft daarom duurzame productieve medewerkers nodig. Als we het hebben over MVO moeten we veel meer inzetten op het PEOPLE stuk! Het rendement op het geïnvesteerd “vermogen” van mensen daar gaat het om!

'Meer vitaliteit zorgt voor betere arbeidsprestaties,
minder ziektekosten, minder ongewenst personeelsverloop en een beter imago van de organisatie'


Gericht duurzaam beleid

Duurzame inzetbaarheid omvat onder meer de fysieke en geestelijke gezondheid van de medewerker, de vitaliteit en levenskracht, zijn of haar kennis en kunde en zijn of haar talenten en mentaliteit. Bedrijven en organisaties die werk maken van de gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van hun medewerkers, plukken daar vaak direct de vruchten van. Het zorgt voor meer werkplezier, minder ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit. Daarnaast is de organisatie wendbaar en groeit de organisatie makkelijk(er) mee met de economische en technologische ontwikkelingen.

Duurzame inzetbaarheid loont

De arbeidsmarkt is voortdurend in beweging: flexibilisering, nieuwe technologieën en globalisering vragen aanpassingsvermogen van werkgevers en werknemers. Wanneer zij investeren in gezondheid, scholing en betrokkenheid, gaan zij samen op weg naar duurzame inzetbaarheid. Dat is niet alleen cruciaal voor de continuïteit en groei van bedrijven en organisaties, maar het zorgt vaak ook direct voor lager ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit.

Duurzame inzetbaarheid omvat onder meer de fysieke en geestelijke gezondheid van de medewerker, de vitaliteit en levenskracht, zijn of haar kennis en kunde en zijn of haar talenten en mentaliteit. Bedrijven en organisaties die werk maken van de gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van hun medewerkers, plukken daar vaak direct de vruchten van. Het zorgt voor meer werkplezier, minder ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit. Daarnaast is de organisatie wendbaar en groeit de organisatie makkelijk(er) mee met de economische en technologische ontwikkelingen.

'Kies bewust voor een proactief en preventief beleid. Zorg ervoor dat uw werknemers niet uitvallen en ervaar de voordelen van een gezond en vitaal bedrijf'.

'Vitale medewerkers zijn niet alleen belangrijk voor het functioneren van een organisatie; fit personeel voorkomt ook verzuimkosten. Studies tonen aan dat investeren in vitale medewerkers een besparing van minimaal 400 euro tot maximaal 7.000 euro per werknemer per jaar oplevert'


Economisch rendement

Als werkgevers investeren in de duurzame inzetbaarheid van werknemers levert dat geld op. Als het ziekteverzuim door duurzaam werken met 1% daalt, scheelt dat alle Nederlandse werkgevers samen jaarlijks €2,6 miljard in kosten. Per werknemer komt dit neer op een bedrag van ongeveer €400 per jaar.

Dit blijkt uit een doorrekening van CapGemini in opdracht van het ministerie van SZW. Gezonde werknemers zorgen ook voor een hogere productiviteit, als die door duurzaam werken met 1% toeneemt, dan levert dat jaarlijks €6 miljard op. Voor een bedrijf met 100 werknemers komt dit neer op een omzetstijging van €95.000 per jaar.

Een zieke medewerker kost gemiddeld 250 euro per dag en dat bedrag kan verder oplopen. Gelukkig duurt bij de meeste medewerkers ziekte niet langer dan enkele dagen. Als verzuim echter langer duurt, krijgt de werkgever te maken met allerlei wettelijke verplichtingen. Gedurende maximaal twaalf jaar draagt de werkgever een financiële verantwoordelijkheid. Het is in ieders belang om zieke werknemers weer snel aan het werk te krijgen en langdurig verzuim en arbeidsongeschiktheid het liefst zelfs te voorkomen.